Obowiązek Informacyjny (UE)

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Electronic & Software Engineering Aleksander Kwaśniewski, NIP 522-180-87-89, REGON 014988590, telefon kontaktowy +48881951003, adres e-mail: sklep@12a.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zamówienia, zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkownika, zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów windykacyjnych lub rachunkowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Electronic & Software Engineering Aleksander Kwaśniewski przez upoważnionych pracowników i upoważnionych zleceniobiorców do przetwarzania danych osobowych, oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo do sprostowania swoich danych
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale konieczne do złożenia zamówienia